Chức năng

Chức năng

Chức năng

Chức năng

Chức năng

Giám sát môi trường lao động

Giám sát môi trường lao động

Giới thiệu Ban Tư Vấn Giám Sát

Với bề dày 25 năm trong lĩnh vực Tư vấn – Giám sát an toàn lao động, Ban giám sát đã đồng hành cùng 503 dự án xây dựng và 32 nhà máy trên địa bàn cả nước, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và thiệt hại tài sản cho doanh...

Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Huấn Luyện

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

Kiểm Tra Van An Toàn

Van an toàn là cơ cấu bảo vệ thiết bị, không cho thiết bị làm việc quá áp suất quy định và là cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực. Khi áp suất trong thiết bị áp lực tăng lên đến áp suất cài đặt của van an toàn thì...

Kiểm Tra An Toàn Điện

Điện năng đóng một vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống, nhưng bản thân nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà chúng ta không lường hết được. Do đó, nó có thể gây ra những tai nạn, sự cố rất nghiêm trọng nếu chúng...

Kiểm Tra Không Phá Hủy

Kiểm tra không phá hủy (Non destructive test – NDT) là phương pháp kiểm tra để xác định tình trạng bề mặt và tình trạng bên trong, chiều dày vật liệu, kết cấu mà không ảnh hưởng đến thiết bị.

Kiểm Tra Chống Sét

Kiểm Tra Chống Sét

Thiết Bị Kiểm Định

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH

Kiểm Định An Toàn

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
1 2 3 »