Inspection

Inspection

Inspection

Inspection

Kiểm Định

Thiết Bị Kiểm Định

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH

Kiểm Định An Toàn

QUI TRÌNH KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm Định Chai

DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH CHAI

Kiểm Định Thiết Bị Nâng

HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ NÂNG

Kiểm Định Bình Áp Lực Và Nồi Hơi

DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH BÌNH ÁP LỰC VÀ NỒI HƠI

Chứng nhận

Ngày 23 / 11 / 2012 Trung tâm kiểm định và Huấn luyện kĩ thuật an toàn lao động TP.HCM đã được công nhận đạt chứng chỉ ISO 9001 : 2008 cho phạm vi : Kiểm định an toàn đối với các loại máy móc, thiết bị, vật tư, các chất có yêu...