Ban Tư vấn Giám sát

Ban Tư vấn Giám sát

Ban Tư vấn Giám sát

Ban Tư vấn Giám sát

Tư Vấn Giám Sát

Giới thiệu Ban Tư Vấn Giám Sát

Với bề dày 25 năm trong lĩnh vực Tư vấn – Giám sát an toàn lao động, Ban giám sát đã đồng hành cùng 503 dự án xây dựng và 32 nhà máy trên địa bàn cả nước, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và thiệt hại tài sản cho doanh...