Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

SOSHI - Hồ sơ năng lực online [Tải về]

      Viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM là đơn vị sự nghiệp nhà nước - trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM - được tổ chức lại từ Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Vệ sinh lao động TP.HCM theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 20/06/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

       Trước đây, Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ Thuật An Toàn Lao Động Tp.HCM được thành lập theo Quyết định số 514/QĐ-UB ngày 08/04/1993 và Quyết định số 1189/QĐ–UB–VX ngày 01/03/1999 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, bổ sung chức năng đào tạo nghề theo Quyết định số 2365/QĐ-UB ngày 03/06/2002 của UBND TP; bổ sung chức năng quan trắc và kiểm soát môi trường lao động công nghiệp theo Quyết định số 5424/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND TP; bổ sung nhiệm vụ "Đánh giá sự phù hợp các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật" theo Quyết định số 5931/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của UBND TP.

        Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Viện bao gồm:

       1. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất các thiết bị an toàn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

       2. Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các nước trong khu vực và quốc tế về lĩnh vực khoa học công  nghệ về an toàn, vệ sinh lao động trong khuôn khổ pháp luật quy định.

       3. Kiểm toán năng lượng, tư vấn tiết kiệm năng lượng: Kiểm toán năng lượng, tư vấn giám sát tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phục vụ yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

       4. Kiểm định và dịch vụ kỹ thuật an toàn:

       - Kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

       - Thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ về kỹ thuật an toàn;

       - Tư vấn, giám sát an toàn trên các công trường xây dựng và nhà xưởng;

       - Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất nhập khẩu;

       - Kiểm định, cân chỉnh các loại van an toàn, phương tiện đo (áp kế, huyết áp kế);

       - Đánh giá sự phù hợp các thiết bị, sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm hàng hóa nhóm 2) theo quy định của pháp luật.

       5. Huấn luyện An toàn lao động và đào tạo nghề:

       - Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng trong quan hệ lao động có nhu cầu;

       - Đào tạo nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

       - Đào tạo nghề kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu xã hội phát triển;

       - Phối hợp các trường có chức năng đào tạo đại học và trên đại học để thực hiện đào tạo chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động.

       6. Kiểm soát môi trường lao động (vệ sinh lao động): Quan trắc và kiểm soát môi trường lao động công nghiệp.

 

       Cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện:

       - Lãnh đạo Viện gồm: Viện trưởng và 03 Phó Viện trưởng

       - Các phòng ban chuyên môn:

       + Phòng Tổ chức - Hành chính

       + Phòng Tài chính

       + Phòng Đào tạo

       + Phòng Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu phát triển khách hàng

       + Phòng Nghiên cứu ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

       + Phòng Môi trường - Tiết kiệm năng lượng

       + Phòng Kiểm định - Giám sát an toàn

 

       Qua nhiều năm hoạt động, Viện đã xây dựng được lực lượng kiểm định viên, giảng viên về an toàn lao động cũng như lực lượng giám sát an toàn có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tận tâm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác chuyên môn cao.

       Trong nhiều năm qua, Viện đã nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các đơn vị đối tác đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác an toàn - vệ sinh lao động như: Bưu điện Thành phố Hồ chí Minh, Viễn Thông Tp.HCM, Công ty Điện lực Thành phố HCM, Trung tâm Thông tin di động Khu vực 2, Trung tâm Thông tin di động Khu vực 4, Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1, Xí nghiệp LH Ba Son, Công ty TNHH Holcim Việt Nam, Tập đoàn KTOM, CTCP nước giải khát Chương Dương, Liên hiệp HTX Thương mại Tp.HCM (Sài Gòn CO.OP), Công Ty Liên Doanh Unilever Vietnam … và còn rất nhiều các đơn vị khác đã và đang tiếp tục hợp tác tốt với Viện.

       Đến làm việc với Viện, quý khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng về kết quả công việc cũng như tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp.

 

       Thông qua trang web này, chúng tôi mong muốn thông qua một cổng thông tin điện tử để có thể kết nối với nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước có nhu cầu liên hệ, học hỏi, trao đổi thông tin về mọi mặt trong công tác an toàn - vệ sinh lao động tại đơn vị. Góp phần hỗ trợ cho đơn vị giảm thiểu tối đa những nguy cơ có thể gây ra tai nạn lao động cho con người và thiết bị sản xuất.

 

       CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC CỦA VIỆN

       Mọi công việc luôn phải đảm bảo những tiêu chí sau:

HỢP PHÁP – HỢP LÝ – HỢP TÌNH
 
CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ – HÀI HÒA