Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định

Trung tâm Kiểm định và Huấn luyện Kỹ thuật An toàn Lao động TP.HCM đã được Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong giai đoạn từ 24/06/2016 đến 24/06/2019