Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn các nhà khoa học NAUY

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn các nhà khoa học NAUY

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn các nhà khoa học NAUY

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn các nhà khoa học NAUY

Hình ảnh Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn các nhà khoa học NAUY

TS. Nguyễn Ngọc Hải - Viện trưởng tiếp và làm việc phái đoàn NaUy:  Mr. Gunnar Lamvik đại diện cty SINTEF trong khoa học và kỹ thuật - Mr. Frode Leidland Thạc sĩ quản lý, Cố vấn cấp cao của đại học Stavanger NaUy (UIS) - Mr. Frederic Edward (Teddy) đại diện cty RQM trong lĩnh vực An toàn - Mr. Finn Byberg đại diện cty RQM trong lĩnh vực An toàn