Hình ảnh Hội Thảo kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2020

Hình ảnh Hội Thảo kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2020

Hình ảnh Hội Thảo kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2020

Hình ảnh Hội Thảo kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2020

Hình ảnh Hội Thảo kéo giảm tỷ lệ tai nạn lao động ở địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018 – 2020

Ths.  Nguyễn Anh Thơ – Phó Cục trưởng – Cục An toàn lao động

TS.  Nguyễn Ngọc Hải – Viện trưởng

Đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Phó Giám Đốc Sở LĐTBXH TP HCM

TS - BS Trịnh Hồng Lân – Phân Viện Trưởng - Phân Viện BHLĐ Và BHMT Miền Nam

Đồng chí Nguyễn Thành Lâm – Chánh thanh tra Sở lao động TBXH

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Trưởng phòng Việc làm ATLĐ Sở lao động TBXH

Đồng chí Đặng Minh Sự – Trưởng phòng GDNN Sở lao động TBXH