Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Tư liệu

Nghị Định 95/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Nghị Định 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Quản lý dự án đầu tư xây dựng
1 2 3 »