Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Legal Documents

Văn Bản Pháp Luật

Nghị Định 95/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Nghị Định 45/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị Định 59/2015/NĐ-CP

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị Định 88/2015/NĐ-CP

Sửa đổi bổ sung một số điền của Nghị định 93/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ.

Nghị Định 119/2015/NĐ-CP

Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị Định 37/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
1 2 3 »